Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.tsebv.nl (de Website) . De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website is een platform voor het verzenden van spullen vanaf en naar particulieren en mkb. De Website brengt mensen die iets willen versturen en mensen die iets willen brengen met elkaar in contact, verzekert het transport tegen diefstal, faciliteert en garandeert de betaling en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst).

 

Tse  B.V. mag altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn.  moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

 

Artikel 1 - Algemeen

 

1.            De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.

2.            Tse b.v. zal de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan jou toezenden.

3.            Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden.                     Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

 

1.            Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

2.            Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:

–             Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

–             Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

–             Ongevraagde reclame (spam);

–             Foute of misleidende informatie; of

–             Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3.            Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.

4.            Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.

5.            Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

6.            Je mag geen opdrachten planen op de Website om geld of illegale spullen zoals wapens, drugs, etc. te versturen.

7.           Alle communicatie voorafgaand aan de Opdracht dient via de Website te lopen. Het is daarom niet toegestaan om via het berichten                    systeem contactgegevens (e.g. telefoon nummers en e-mailadressen) uit te wisselen.

8.           Opdrachten, met een ophaal- of bezorgadres buiten de landen die meedoen aan het Schengen-verdrag, worden verwijderd van de                      website.

9.           Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij Tse b.v.

 

Artikel 3 - Het platform

 

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar een  (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder.

 faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever en is niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever.  is ook geen partij bij de overeenkomsten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen.

 is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen.

 

Artikel 4 – De Opdracht en betaling

 

De Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een opdracht accepteert en betaalt via de Website (de Opdracht).

1.            Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.

2.            Na de betaling van de Opdrachtgever, wordt de Vervoerder gemaild dat zijn aanbod geaccepteerd is. Hij haalt het Product vervolgens                 op, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en                             ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na bevestiging van aflevering door de                       (Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald.

3.            De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.4. De Vervoerder                           accepteert dat  namens de Vervoerder facturen opstelt. Vervoerder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en                                   volledigheid van de factuur en accepteert dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

5.            De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor het houden van een Eurovergunning van NIWO, indien toepasselijk.

 

Artikel 5 – De Vervoerder en uitbetaling

 

1.            Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 30 minuten                         daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. De Vervoerder is echter wel verplicht om de                                             contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens  bv te bellen voordat hij of zij                 weg rijdt. In dit geval krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor ) overgemaakt als                     zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor )                                 teruggestort.

2.            Indien de contactpersoon van het afleveradres niet op het afleveradres is moet de Vervoerder het Product na telefonisch overleg met                 de Opdrachtgever (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen naar de Opdrachtgever) bij de buren of iemand                 anders in de buurt afleveren en direct  bellen om dit te laten weten. Mocht ook dit niet lukken dient de Vervoerder ook direct te bellen                 met . Indien de Vervoerder het Product achterlaat zonder contact op te nemen met de Opdrachtgever of met , is de Vervoerder                             verantwoordelijk voor de volledige eventuele schade als gevolg van diefstal of verduistering van het Product.

3.            Indien de Vervoerder 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en                       geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding van €25 aan                   te betalen.  zal deze vergoeding gebruiken om een andere Vervoerder voor de opdracht te vinden.

4.            Indien de Vervoerder als gevolg van overmacht niet in staat is het Product binnen 24 uur na de ophaaltijd te bezorgen dient hij dit                       zonder uitstel aan de Opdrachtgever en  te melden, en aan te geven wanneer het Product alsnog bezorgd kan worden. Indien                               bezorging blijvend onmogelijk is geworden dient de Vervoerder wederom contact op te nemen met .

5.            Indien de Vervoerder het product heeft opgehaald bij het ophaaladres, maar niet binnen 24 uur na de afgesproken ophaaltijd aflevert                 bij het afleveradres en niet tussentijds contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever, zal  onderzoek doen naar de situatie. Indien                 er sprake is van diefstal of verduistering, en de Opdrachtgever aangifte doet bij de politie, zal  desgevraagd de gebruikersgegevens                     van de Vervoerder met de politie delen.

6.            Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend                             geaccepteerd is 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) krijgt de Vervoerder het afgesproken bedrag, exclusiefe                 vergoeding voor Tse, binnen 5 werkdagen overgemaakt.

7.            In het geval van schade aan het Product, wordt de schade verrekend met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de                               Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden.

8.            In het geval van materiële schade aan iets anders dan het Product door toedoen van de Vervoerder wordt de schade ook verrekend                   met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden.

 

Artikel 6 – De Opdrachtgever en betaling

 

1.            Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht en niet bij de voordeur op de                     begane grond is, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet                 meeneemt krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Tse) overgemaakt als zijnde                       voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Tse)                                     teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Tse te bellen.

2.            De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de                            afgesproken tijd van ophalen en 30 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen                de afgesproken tijd van ophalen en 30 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen nadat hij                      Tse gebeld heeft. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen                          wanneer er niemand is. In dit geval krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Tse)                    overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de                                  vergoeding voor Tse) teruggestort.

3.           Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 24 uur na het overeengekomen bezorg moment                          bevestigt dat het Product is aangekomen, gaat Tse ervan uit dat het product is afgeleverd en wordt de Vervoerder uitbetaald.

4.           Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever, binnen 24 uur na de bevestiging van aflevering door de                                Vervoerder, aangeeft dat het Product niet afgeleverd is, zal Tse onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Indien dit daadwerkelijk                het geval is krijgt de Vervoerder geen vergoeding overgemaakt.

5.           De Opdrachtgever mag de opdracht tot 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen                          vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de volledige vergoeding exclusief de vergoeding voor Tse teruggestort. Bij een annulering                            binnen 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding. De                                        Opdrachtgever krijgt andere helft van de vergoeding exclusief de vergoeding voor Tse teruggestort.

6.           Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort. Tse zal vervolgens helpen                een nieuwe Vervoerder te vinden, indien gewenst.

 

Artikel 7 - Beschikbaarheid van de Website

 

1.            Tse doet zijn uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.

2.            Tse garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Tse is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als                   de Website niet of niet veilig werkt.

3.            Tse is ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

 

Artikel 8 - Verzekering

 

1.            Het Product dat via Tse b.v. worden verstuurd is tijdens het transport tegen diefstal verzekerd tot een bedrag van €500 inclusief BTW                   en tegen schade verzekerd tot een bedrag van €100 inclusief BTW.

2.            In het geval van diefstal en verduistering dient er aangifte te worden gedaan bij de politie. Met dit aangifteformulier kan de                                   Opdrachtgever vervolgens een schadeclaim indienen bij Tse.

3.           Tse keert bij diefstal de meest recent betaalde waarde van de spullen uit aan de Opdrachtgever, met een maximum van €500.

4.           In het geval van schade dienen er foto's van voor en na het transport naar info@tsebv.nl te worden gestuurd. Bij aantoonbare schade                wordt de hoogte van de vergoeding bepaald door de factuur van de reparatie van het betreffende product.

5.           In het geval van schade aan het Product, wordt de schade verrekend met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de                              Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden.

6.           In het geval van schade aan het Product, moet de opdrachtgever dit bij het afleveren van het Product constateren en direct                                    telefonisch contact opnemen met de Tse b.v. Zodra er voor ontvangst getekend is of wanneer aflevering door de Opdrachtgever via                   de Website is bevestigd, staat de Website niet meer garant voor eventuele schade.

 

Artikel 9 - Prijzen

 

1.         Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zal Tse dit duidelijk vermelden.

2.         Alle prijzen voor de Dienst zijn exclusief BTW.

 

Artikel 10 - Uitsluiting

 

            Als Tse vindt dat je de wet of de Voorwaarden overtreedt, kan Tse jou (deels) uitsluiten van de Dienst. Tse kan jou ook (deels) uitsluiten              aan de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt.

 

       Tse kan jou bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 

•             Jouw account te verwijderen;

•            Onderdelen van de Dienst voor jou te blokkeren.


express koerier,snel transport,Express Koerier,Koeriersdienst,Koerier,express koerier pakket verzenden pakket versturen buitenland groot pakket versturen snel transport express levering zelfstandig koerier internationaal koerier express dienst